Oferta

Kursy  dla uczniów  (stacjonarne na terenie Warszawy oraz kursy online):

 • Język polski – kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty
 • Język polski  – kurs przygotowujący do matury
 • Historia – kurs przygotowujący do matury
 • WOS – kurs przygotowujący do matury
 • Matematyka  – kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty
 • Matematyka – kurs przygotowujący do matury
 • Techniki efektywnej i szybkiej nauki
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem przed egzaminami

 

Kursy dla dorosłych (stacjonarne na terenie Warszawy oraz kursy online)

 • Jak wyznaczać i realizować cele?

 

 

Kurs  dla obcokrajowców

przygotowujący do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego

preparing for the certified exam in Polish

Vorbereitung auf eine zertifizierte Prüfung in polnischer Sprache

подготовка к сертифицированному экзамену по польскому языку

підготовка до сертифікованого іспиту з польської мови

***

Nasze kursy realizowane są w oparciu o aktualne wymogi egzaminacyjne. Podstawową zaletą stworzonego przez nas programu zajęć są idealnie wyważone proporcje pomiędzy lekcjami o charakterze wykładowym, a zajęciami ćwiczeniowymi. Na tych pierwszych kursanci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi, na drugich natomiast przerabiane będą arkusze egzaminacyjne.

W Kursopolis każdy kursant traktowany jest indywidualnie, gdyż opracowaliśmy program, który z zajęć grupowych czyni niezaprzeczalny atut i unikalną wartość. Kursanci pod opieką naszych nauczycieli przerabiają bowiem dużą ilość arkuszy egzaminacyjnych, omawianych później na panelu dyskusyjnym, który skonstruowany jest w taki sposób, że każdy kursant wyciąga niezwykle istotne wnioski z omówienia nie tylko swojej własnej pracy z tekstem, ale również pracy pozostałych kursantów. System ten został przez nas dopracowany w każdym detalu, co daje mu niezwykłą skuteczność, zauważalną już po pierwszych zajęciach. Ponadto nasi kursanci na każdych zajęciach mają zadawane prace domowe, które są później starannie omawiane. Należy również podkreślić, że indywidualne podejście do każdego naszego ucznia połączone z uczynieniem z pracy w grupie natychmiast zauważalnego atutu jest tym, co wyróżnia nasze kursy, dzięki czemu są one innowacyjne i tym samym gwarantują znakomite przygotowanie do egzaminu.

Celem naszych kursów jest nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających zdać egzaminy, ale również mentalne wspieranie kursantów podczas zajęć, dlatego w każdym kursie podstawowym, przygotowującym do egzaminów, zawarte są również darmowe elementy dwóch minikursów:

 • Metody radzenia sobie ze stresem przed i w czasie egzaminu
 • Techniki efektywnej nauki.

Wszystkie nasze kursy online rozpoczynają się w styczniu 2021 roku.

Informacje o dokładnych terminach można uzyskać pod nr tel. 691 511 773

Kursy odbywają się w maksymalnie 10-osobowych grupach.

Ceny kursów przygotowujących do egzaminów (egzamin ósmoklasisty, matura) – 999 zł / 54 godziny lekcyjne (36 spotkań po 1,5 godziny)

Każdy kursant, który zapisze się na nasze zajęcia do dnia 15 stycznia otrzymuje rabat wysokości 15 %.

Kursanci, którzy zgłoszą się do nas w przynajmniej trzyosobowych grupach również otrzymują rabat w wysokości 15 %.

Kontakt: Tel. 691 511 773 , kontakt@kursopolis.pl